Düşüncə Jurnalı

header photo

DENİS Rzayevin ən son yazdığı məqalə

Ətrafınızdakı Sadistləri Tanıyın!!!

Sadizmə meylli olan insan portreti

Sadizmə meylli insanlar üçün  tam hakimiyyət arzusu ən vacib şərtdir. Kiməsə fiziki  və mənəvi ağrı verməklə nə isə əldə etmək sadizmin əlamətlərindəndir. Digər insanı bütünlüklə köməksiz, asılı vəziyyətə salaraq, onu öz əşyasına çevirməklə mütləq qüdrət sahibi olmaq, sadistin daimi arzusudur. Bunun üçun o, təhqir və mütiliy səviyyəsinə çatdırma üsulundan…

Ətraflı

Qocalıqda Tutula Biləcəyiniz Psixoloji Xəstəliklər...

Qocalıq psixozu

Qocalıq(senil) psixozu- daha ahıl yaşlarda baş beynin atrafiyası nəticəsində əmələ gələn xəstəlikdir. Xəstəliyin irəliləməsinin əsas səbəblərindən biri genetik faktordur. Xarici amillər isə ancaq təkanverici və ya ağırlaşdırıcı rol daşıyır. Xəstəliyin kliniki gedişatı beynin …

Ətraflı

Övladlarımızı narkotik maddələrdən necə qoruyaq?

Getdikcə daha cox yeniyetmələr esrar və digər yüngül narkotik vasitələrdən istifadə etməyə başlayır. 2005-ci ildə aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, 17 yaşda olan gənclərin 50,3%-i hec olmasa bir dəfə də olsa narkotik maddələrdən istifadə ediblər. 2000 –ci ilin statistikasında isə bu rəqəm 45.5% olu…

Ətraflı

Uçuruma aparan addım

İntihar etmək istəyən insana necə kömək etmək olar?

Həyatda elə anlar olur ki, insan şirin hesab edilən həyata belə son qoymaq istəyir. Onu uçurumdan yalnız bir addım saxlayır. Hər şey artıq bitib, yaşamağın heç bir mənası yoxdur. Əgər bu baş verirsə insanın özü və yaxınları nə edə bilər? H…

Ətraflı

Şizofreniya haqqında əfsanələr


Birinci yanlış fikir: Şizofreniya nadir xəstəlikdir. Fakt: Bəzi dövlətlərdə buna daha çox, bəzilrində isə daha az rast gəlinir. Alimlər hələ də onun yaranma səbəbini axtarıb tapa bilmir.Bu xəstəliyə müxtəlif sosial qruplar arasında rast gəlmək olar. İkinci yanlış fikir: Şizofreniyanın yaranma səbəb…

Ətraflı

Bunu bilmək vacibdir!

Oğlan uşaqlarını necə tərbiyə edək?

Homoseksualizmin kökləri hələ Ziqmund Freyd tərəfindən araşdırılan mövzulardan biri olmuşdur.Onun nəzəriyyəsinə görə homoseksualizmin yaranma səbəbi ailədən gəlir. Ailədə dominant rolunda guclü və eyni zamanda oğlu hədsiz dərəcədə sevən ana, zəif xarakt…

Ətraflı