Düşüncə Jurnalı

header photo

Qadın haqqında aforizmlər

Qadını Allah bəzəmişdir. Allahın bəzədiyindən necə qaçmaq olar?

(Mövlanə Cəlaləddin Rumi)

Qadın elə bir mələkdir ki, bizi uşaq ikən qoruyur, gənc ikən xoşbəxtliyimiz üçün çalıŞır, qocalanda isə təsəlli verir.

(Avreli Avqustin)

Qadın gülürsə, bu işsiz mühitimiz güləcək,
Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək.

(Hüseyn Cavid)

Qadın həyatı sevgi, duyğu, dözüm və fədakarlıqdan yoğrulub. (Onore de Balzak)
Qadınsız ev məzar kimidir.

(Onore de Balzak)

Qadın instinkti böyük insanların uzaqgörənliyinə bərabərdir.

(Onore de Balzak)

Qadın-həyatın bütün mərhələlərində kişinin xilaskarıdır.
(Vissarion Qriqoryeviç Belinski)

Ağıllı qadın ərini xoşbəxt, ağılsızı isə bədbəxt edir.
(Trinstan Bernard)

Qadınlar qorxanda daha təhlükəli olurlar.
(Robert Berns)

Qadın hər şeyi fitrətən bilir, kiŞi kitablardan öyrənir.
(Siddhartha Qautama Budda)

Qadınların ən güclü silahı zəiflikdir.
(İvan Alekseyeviç Bunin)

Qadını danışmağa məcbur etmək üçün min üsul var, ancaq onu susmağa məcbur edən üsul yoxdur.
(Giyom de Buşe)

Sevən qadının fədakarlığı ölçüyə gəlmir.
(Alfons Dode)

Dinc həyat sürən qadın ömrü boyu müharibə görməmiş ölkə kimidir.
(Corc Eliot)

Gözəl, amma abırsız qadın çürümüş balıqçı toru kimidir.

(Ralf Emerson)

Qadının hökm etdiyi yerlərdə iŞdən çox, istəklər vacibdir.
(Esxil)

Qadının ən böyük cavahiratı onun namusudur.
(Anatol Frans)

Həyatın məşəqqətlərinə dözmək üçün onları mütləq bir qadınla bölüşmək lazımdır.
(Anatol Frans)

Qısqanclıq kişidə zəiflik, qadında isə güc mənbəyidir.
(Anatol Frans)

Gözəl,lakin sevgi hissi doğurmayan qadınlar ətirsiz gözəl çiçəklərə bənziyirlər.
(Edvard Hant)

Qadın evi şam kimi işıqlandırır.
(Alferd Hausman)

Qadınlar onları dinləməyi bacaran kiŞini varlı kişidən üstün tuturlar.
(Corc Herbetr)

Qadını Allah gözəl yaradır, şeytan isə onu sevdirir.
(Viktor Mari Hüqo)

Hər hansı bir hiylə qadın hiyləsi ilə müqayisədə heç nədir.
(İncil)

Qadın hökmdarlıq edir, amma idarə etmir.
(Delfina Jirarden)

Qadının bişirdiyi yeməyi tərifləsən, onu xoşbəxt etmiş olarsan.
(Deyl Karnegi)

Qadın dünyanın ən gözəl və ən qiymətli varlığıdır.
(Konfutsi)

Qadının həmişə üç cür yaşı olur: biri görünən yaş, digəri həqiqi yaş, üçüncüsü də onun özünə verdiyi yaş.
(Alfons Karr)

Qadınların düŞündüyünü, adətən, kişilər həyata keçirirlər.
(Konfutsi)

Qadın kitaba bənzəyir:onu sevərək və diqqətlə oxumaq lazımdır.
(Naməlum)

Əgər qadın tənbəldirsə, onun bu mərəzini yalnız sevgi sağalda bilər.

(Jan Labrüer)

Qadınlar kişilərin əksəriyyətindən güclü sevirlər, amma kişilər dostluqda daha möhkəmdirlər.
(Jan Labrüer)

Qadın ürəyi elə bir uçurumdur ki, onun dərinliyini ölçmək qeyri-mümkündür.
(Jan Lafonten)

Mənim üçün Avropa ölkələrini barışdırmaq bir neçə qadını barışdırmaqdan asandır.
(14cü Lüdovik)

Qadın qaşqabaqlı çöhrələri güldürən, yaşlı sifətləri gəncləşdirən güzgüyə bənzəyir.
(Naməlum)

Qadın öz yaşını doğum tarixindən deyil, evləndikdən sonra hesablayır.
(Con Lokk)

Qadınların ən yaxşısı ərini xoşbəxt edən qadındır.
(Tomas Navarro)

Qadın kobudluğu, nifrəti, ikrahı bağışlayır, lakin iztehzanı heç vaxt unutmur.
(Etyen Rey)

Qadının ən böyük düşməni səbirsizlikdir.
(Jan Pol İohann Poul Fridrix Rixter)

Qadının hər şeyi, hətta beyni də ürəkdən ibarətdir.
(Jan Pol İohann Poul Fridrix Rixter)

Qadınlar ağıllı, kişilər isə istedadlıdır. İstənilən bir qadınlar səylə, kiçilər isə düşünərək görürlər.
(Jan Jak Russo)

Qadın zərif şüşə kimidir. Onun möhkəmliyini yoxlamağa çalışmayın, hər an sına bilər.
(Migel de Servantes)

Qadın ömürdən şirin və ölümdən acıdır.
(Həzrəti Süleyman (ə) )

Mən qadınlarda zahiri gözəlliyi deyil, ruhun gözəlliyini axtarıram.
(Uilyam Şekspir)

Dünyanı yaşayış üçün yararlı hala salan qadınlardır.
(İohann Kristof Fridrix Şiller)

Gözəl qadın insanın gözlərinə, gözəl xasiyyətli qadın isə ruhuna dinclik gətirir.
(Mari Fransua Arue Volter)

Qadının zahiri gözəlliyi müvəqqəti, daxili gözəlliyi isə daimidir.
(Emil Zolya)

Qadınsız evdə hörümçək tor qurar.
(Azərbaycan atalar sözü)

Arvad seçərkən özündən biliksizini, dost seçərkən özündən biliklisini seç.
(Çin atalar sözü)

Qadın evin açarı kimidir, gərək onu itirməyəsən.
(Yapon atalar sözü)

Qadının çöhrəsi ərinin necə olduğunu, kişinin köynəyi isə arvadının necə olduğunu göstərir.
(Yuqoslav atalar sözü)

Qadının sizdən məsləhəti istəməsi o demək deyil ki sizin məsləhətinizə ehtiyacı var, o, sadəcə,özünə həmsöhbət axtarır.
(Onore de Balzak)

Qadını idarə etməyi bacaran dövləti də idarə edər.
(Onore de Balzak)

Qadın insanın kölgəsi kimidir: Qovsanız-qaçar, qaçsanız-qovar.
(Nikola Sebastyan Şamfor)

Qadın elə bir mövzudur ki, onu nə qədər incələsən də, hər zaman yenidir.
(Lev Nikolayeviç Tolstoy)

Qadının gözəlliyi uşağın əlindəki silahı kimidir:-həm onun özü, həm də ətrafdakılar üçün təhlükəlidir.
(Ərəb atalar sözü)

Ərinə itaət edən qadın xoşbəxt olar.
(Yunan Atalar sözü)

Kişi əfv edir və unudur, qadın yalnız əfv edir.
(Filip Jerfo)

Kişi geniş,qadın isə dərin düşünür. Kişi üçün dünya ürəkdir, qadın üçünsə ürək dünyadır.
(Kristian Ditrix Qrabbe)

Qızılı od ilə, qadını qızıl və kişini qadın ilə sınaqdan çıxarırlar.
(Litsi Anney Seneka)

Pis qadın kişinin gec-tez düşüb boğulacağı bataqlıqdır.
(Afrika atalar sözü)

 pcc.az

 

Go Back

Şərh yazmaq funksiyası bu məqalə üçün ləğv edildi.