Düşüncə Jurnalı

header photo

Təxəyyül Gücü

İnsanın dünyaya yaradıcı münasibəti, özünü aktuallaşdırması məhz onun təxəyyülünün  gücündən asılıdır. Həyatın real elementlərindən, dərin təcrübəsindən bəhrələnən, qavrayış   zamanı yaranıb hafizə vasitəsilə hifz olunan surətlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Gerçəkliyin  inikasından ibarət təxəyyül prosesi yeni koqnitiv imkanlar yaradaraq insan həyatında böyük rol oynayır.

İnsanın dünyaya yaradıcı münasibəti təxəyyülünün gücündən asılıdır. Təxəyyülsüz qəlb eynən  teleskopsuz apservatoriyaya bənzəyir. Yaradıcı təxəyyül probleminin aktuallığı məhz son dönəm cəmiyyətdə öz zəngin təxəyyülləri ilə seçilən qadın sənətkarlarının yaratdıqları şedevr əsərləri, dizaynerlərin modern üslublu işləri, kulinariya məkanında bənzərsiz fantaziyaları və daha nələr, sadalamaqla bitməyən möcüzəli qabiliyyətləri son dərəcə maraqlı prosesə çevrilmişdir. Təxəyyül  konsepsiyası insanların fəaliyyətini motivləşdirmək və mövcudluğunu aşkara çıxartmaq üçün vacibdir. Diqqətimi cəlb edən təxəyyül və yaradıcılıq konsepsiyasına görə öz fərziyyəmi irəli sürürəm. Fərdi xüsusiyyətləri ilə seçilən kişi və qadınların gender stereotipləri maraqlı olduğundan onların yaradıcı təxəyyülünü araşdıraraq təxəyyül problemini emosiya və hisslər kontekstində ayırd edən qadınların təxəyyül aləmində möcüzələrinin, öz təsvirlərinə həmişə sərt mübariz ekstrim əlavələr edən kişilərin təxəyyülündən fərqləndirmək istəyirəm. Yaradıcılığın hər bir sahəsinin özünəməxsus təxəyyül konsepsiyası var və hər bir peşə sahibinin aktyorun, yazıçının, rəssamın və digərlərinin təxəyyülünün öz spesifik xüsusiyyətləri var. Araşdıracağım sahə rəssamlıqla bağlıdır. Müstəqil surətdə yaradılan yaradıcı təxəyyül obrazları yaxın dostum  gözəl insan Azərbaycan Respublikası Rəssamlar Ittifaqının üzvü Keşvər Vəli-zadənin həyatında çox maraqlı məqamlardan biridir. “Deyilənlərə görə təxəyyül inkişaf etdirilməzsə, o sizi tərk edə bilər. Yatmış təxəyyülü isə mütləq oyatmaq lazımdır” (K.Vəli-zadə).

Rəfiqənizlə telefonla danışan zaman və ya cox darıxdırıcı iclas zamanı əlinizin altında ağ vərəq və qələm olan zaman yarı şüursuz şəkildə cızma qaralar edirik. “Burda nə var?” deyə buna o qədər də əhəmiyyət vermirik. Əslində hətta çəkdiyimiz cızma qaralara belə bir az kreativ (yaradıcı) yanaşsaq onlardan pozitiv şəkillər yaradarıq. Bu da bizim psixoloji durumumuza müsbət təsir edər.Tamamilə heç rəssamlıqdan xəbəri olmayan insanlar belə cızma qaralarda müxtəlif obrazlar yaratmaq qabiliyyətinə malikdirlər.

Əziz oxucu, özünüzlə baş-başa olan zaman, ağ vərəq və qələmdən istifadə edərək, müxtəlif cızma qaralar edin və onlara bəzi elementləri artıraraq  təxəyülünüzün köməyi ilə yeni obrazlar yaradın. Özünüzün nə qədər yaradıcı olduğunuzun şahidi olacaqsınız və bunu dostların çevrəsində də tətbiq etsəz, yalnız pozitiv anlar yaşayacaqsız. Pozitiv anlar neqativ məqamları, təəssüratları üstələyəcək və Siz qeyri ixtiyarı gülümsəyəcəksiz. Müasir zamanda buna hər birimizin ehtiyacı var.

 

Gülər Məmmədova

Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzinin Psixoloqu 

 

 

 

Go Back

Sorğu göndər