Düşüncə Jurnalı

header photo

Uşağa ayaqqabı seçərkən diqqətli olun - Ortopedin məsləhətləri

Uşağa ayaqqabı seçdikdə diqqətli olmaq lazımdır. Ortopedlərin valideynlərə məsləhətləri:

1. Bəzən eşidirik ki, bütün uşaqlar ortopedik ayaqqabı geyinməlidir. Lakin bu belə deyil. Sağlam uşağa ortopedik ayaqqabı lazım deyil. Uşağa keyfiyyətli və həkimlərin tövsiyələrinə uyğun seçilmiş ayaqqabı seçmək lazımdır. Bu çox vacibdir. Düzgün seçilməmiş ayaqqabıların nəticəsi - uşaqda pəncə və qamət problemləridir.

Altlığı yumşaq olan ayaqqabılar (ked, şap-şap) yaxşı seçim deyil. Belə ayaqqabıda uşaq 2 saatdan artıq gəzməməlidir.

2. Uşaq ayaqqabıların müəyyən standartları mövcuddur.

Ayaqqabı dəridən olmalıdır (həm ayaqqabının üstü, həm də içi). Bu çox vacibdir. Uşaqlar çox hərəkət edir - qaçır, tullanır. Süni materiallardan hazırlanmış ayaqqabıda uşağın ayaqları çox güclü tərləyəcək. Bu isə ziyandır.

Ayaqqabının altlığı bərk olmalıdır və eyni zamanda asanlıqla əyilməlidir (bax şəkil 1). Altlığın elastik olması çox vacibdir. Altlıq dəridən, rezindən və digər müasir materiallardan ola bilər.

Ayaqqabının arxası bağlı və bərk olmalıdır. Dabanın hündürlüyü 1/2-1 sm olmalıdır. Qeyri-adi dabanı olan və ya dabansız ayaqqabılar tövsiyə edilmir.

Ayaqqabının içərisində supinator olmalıdır.

Ayaqqabının burnu bərk və yumru olmalıdır ki, uşağın barmaqları üçün kifayət qədər yer olsun.

3. Uşağa ayaqqabı alarkən diqqətli olun və müəyyən qaydalara əməl edin:

- Ayaqqabını axşam almaq məsləhətlidir. Bu həm uşaqlara, həm də böyüklərə aid olan qaydadır. Axşam səhərlə müqayisədə pəncənin ölçüsü 5-8% böyük olur.

- Ayaqqabı uşağın ayağını sıxmamalıdır və həmçinin çox böyük olmamalıdır (ayaqqabı ayaqda yaxşı oturmalıdır).

- Barmaqlardan ayaqqabının burnuna kimi təxminən 1-1,5 sm məsafə qalmalıdır. Uşağa ayaqqabı geyindirdikdən sonra ayaqqabının arxasına çəçələ barmağınızı salın (çəçələ barmağının ucu girməlidir). (bax şəkil 2)

- Uşağın dabanı ayaqqabıda sağa-sola "oynamalıdır". (bax şəkil 3)

- Uşağa təzə ayaqqabı geyindirdikdən sonra onu 5 dəqiqə ərzində gəzdirin. Daha sonra ayaqqabını çıxardın və uşağın ayaqlarında sürtülmüş, qızarmış yerlərin olub-olmamasına fikir verin.

- Əgər müəyyən müddətdən sonra uşağın ayaqqabısı öz formasını dəyişibsə (bax şəkil 4), ayaqqabını təzələyin. Əgər bu hal təkrarlanırsa, ortopedə müraciət edin.

Mənbə: medicinform.net

Go Back

Sorğu göndər