Düşüncə Jurnalı

header photo

AİLƏLƏRDƏ BOŞANMA VƏ ONUN PSİXOLOJİ SƏBƏBLƏRİ - 24.01.2016

24 yanvar 2016-ci il tarixində saat 12:00-da Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzində, Psixoloq Könül Cəfərovanın təqdimatında “Ailələrdə boşanma və onun psixoloji səbəbləri” seminarı keçiriləcəkdir.

  • Boşanma nədir? 
  • Hansı hallarda müşahidə olunur? Statistika
  • Boşanma zamanı tərəflər arasında emosional bağlılıq
  • Bu hal uşaqların psixikasına, gələcək inkişafına necə təsir göstərir?
  • Posttravmatik depressiya

Go Back

Sorğu göndər