Düşüncə Jurnalı

header photo

"Düşüncə" psixologiya jurnalı

KÜSÜB BARIŞMAĞIN ÖZ LƏZZƏTİ VAR

Insanlar həmçinin tək qalmaqdan qorxduqları üçün daim birgə yaşamı üstün tuturlar. Dost olurlar, ailə qururlar ,qohum olurlar, övladları olur, münasibətlər yaradırlar, sevib sevilib ayrılıb, üzülüb, barışıb sevinirlər. Bəs niyə küsürlər insanlar bir-birindən? Küsmək nədir? Niyə bu çətin həyatda elə tək qalmamaqları ilə mübarizə aparmaq üçün sevdiklərini və özlərini üzürlər? Niyə insanlar rahat yaşamını təmin edərək başqalarını olduğu kimi qəbul edib, dəyişdirməyə deyil də öz keyfiyyətləri il…

Ətraflı

Yanımızda yadlaşan insanlar - PSİXOLOJİ YANAŞMA

Statistik araşdırmalar göstərir ki, son illərdə cütlüklər arasında konfiliktlərin, boşanmaların sayı kəskin şəkildə artıb. Bəs bunun səbəbi nədir? Bir-birimizi anlamaqdakı çətinliyimizmi, yoxsa hər gün işlətdiyimiz “hər şey zəmanədəndir” düşüncəsimi? Əvvəllər ailə bağları əasasında çox sağlam dəyərlər yatırdı. Mübahisələr, anlaşılmazlıqlar yaşansa belə çox az qisminin sonu boşanma ilə nəticələnirdi. O dövrdə insanlarmı çox dözümlüydü, yoxsa problemləri, qayğılarımı daha az idi? Hal-hazırda n…

Ətraflı

EY İNSAN ÖZÜNÜN KİÇİK BİR CİSİM OLDUĞUNU SANIRSAN, ƏSLİNDƏ İSƏ... - Psixoloji yanaşma

İnsan mükəmməl bir mexanizmdir. İnsan bədəni, başda beyin olmaqla müntəzəm bir maşın və möcüzəli tərzdə dəyişən orqan, heç bir zaman dincələ bilməz .Çünki yatarkən də nəfəs alırıq, ürəyimiz döyünür, daxili orqanlarımız çalışır, bədən temperaturumuz azalır, qaraciyərimiz 500 müxtəlif vəzifəni yerinə yetirməyə fasiləsiz davam edir. Qanımız böyrəklərdən süzülür, sidik kisəsinə dolur, beynə gedən siqnal bizi səhər oyadır.

Ətraflı

Təxəyyül Gücü

İnsanın dünyaya yaradıcı münasibəti, özünü aktuallaşdırması məhz onun təxəyyülünün  gücündən asılıdır. Həyatın real elementlərindən, dərin təcrübəsindən bəhrələnən, qavrayış   zamanı yaranıb hafizə vasitəsilə hifz olunan surətlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Gerçəkliyin  inikasından ibarət təxəyyül prosesi yeni koqnitiv imkanlar yaradaraq insan həyatında böyük rol oynayır.

İnsanın dünyaya yaradıcı münasibəti təxəyyülünün gücün…

Ətraflı

KİŞİLƏRİN QADINLARA EV İŞLƏRİNDƏ YARDIMına münasibət

Ailə Qadın və Uşaq problemləri  üzrə  dövlət komitəsinin araşdırmaların da maraqlı faktlar üzə çıxarmışlar.Təhlillər göstərir ki, qadının  ailənin maddi təminatı məsələsində məsuliyyətinin azaldılması ilə ictimai rəy onun üzərinə ev təsərrüfatının aparılması və uşaqlara qayğını əsas məsuliyyət kimi qoyur.

Kişilər qadınlara ev işində yardımcı olmalıdırlarmı?Əlbətdə,ailədə sağlam münasibət, sağlam ünsiyyətin bərqərar olması üçün kişi…

Ətraflı

Gender psixologiyasında emosional sfera

Müasir psixologiyada  gender aspektindən yanaşaraq  emosiyaları tədqiq etməklə biz həmçinin cəmiyyətdə baş verən insanlararası münaqişələrin ,insidentlərin səbəbini müəyyən qədər araşdırmış olarıq.

         İctimai mühitin təsiri ilə püxtələşən emosiyalar bu gün bir insan tələbatının  ödənilməsində  çox mühüm rol oynayır. Emosiyalar situativ xarakter  daşıyaraq, dinamik fazalı dəyişkən olurlar. Emosiya  ətrafda cərəyan edən hadisələrə özünün rəftar və davra…

Ətraflı

Təxəyyülün konseptual modelləri və gender problemi

XXI  əsrdə  şəxsiyyətin  formalaşması dövrü  nəinki  actual  nəzəri  metodo­loji , həm də önəmli praktik  problemdir.Şəxsiyyətin psixososial  sahəsinin inkişafı   çox  mürəkkəb  həm  də  özünəməxsus təzadları  olan bir  prosesdir. Maslounun söz­ləri  ilə  desək  insan  özü  ilə  yaşamaq  istədikdə özünüaktuallaşdırmağa  baş­layır.Yaradıcılıq  meylləri  də  özünüaktuallaşmanın  stixiyasını  təşkil  edir. Bu  sti­xiyada  təxəyyülün  rolu son  dərəcə  önəmlidir. Hisslərin  dalğasında  yaradılan…

Ətraflı