Düşüncə Jurnalı

header photo

MƏLƏK Kərimovanın ən son yazdığı məqalə

Bizi Addım-Addım İzləyən YAŞLILIQ!!!


İstər cavan, istərsə də yaşlı, hamı uzunömürlü olmaq, çox yaşamaq  istəyir. Heç kəs qocalmaq istəmir. Gənclik dövründə  insana elə gəlir ki, qocalığa hələ çox var. Yaşlılıq dönəmində isə bu, keçən illərə heyfsilənmə kimi özünü göstərir. Yəqin elə buna görə, gənclər gələcəklərindən, yaşlılar isə  keçmişlərindən danışmağı sevirlər.…

Ətraflı

Sən Mənə Lazımsan....


AYRILIQ

Xəstəxanadayam. Qarşımda 5 yaşında şəkər xəstəliyi olan bir uşaq var. Həyat dolu, xəstəliyinin adını bilib, nə olduğunu başa düşməyən məsum gözlər mənə baxır. “Mənə şirin bir şey yemək olmazdeyir. Əlini yeni il hədiyyələrinə uzadır və tez də geri çəkir.O, bu il çox sevdiyi atası ilə birlikdə olmayacaq. Anası 1 həftə əvvəl həyat…

Ətraflı

STRESS GÜLDÜRÜR,YOXSA ÖLDÜRÜR?!

Stress terminini hamı istifadə etsə də  stressin nə olduğu bəzən aydın ifadə edilmir. Stress – emosional gərginlik, xarici qıcıqlandırıcıların təsiri nəticəsində insan psixikasının yüklənməsidir.
Stress – emosional gərginlik, xarici qıcıqlandırıcıların təsiri nəticəsində insan psixikasının yüklənməsidir.  Stress nə yaxşı, nə də pisdir. Bu sözün müsbət və …

Ətraflı

ZAMANIMIZIN DƏYƏRİNİ BİLİRİKMİ??!

DÜNƏNKI GƏLƏCƏYIMIZ VƏ SABAHKI KEÇMIŞIMIZ OLAN “BUGÜN”

Vaxt  həyatdır. Keçən zamanı yerinə qoymanın və geri gətirməyin  imkanı yoxdur. Zamanı bosa keçirmək, həyatı boşa keçirmək deməkdir. İnsanın keçən zamana hökm etməsi, onun öz həyatına hökmetməsi mənasına gəlir. Vaxtından düzgün istifadə edən bir insan həyatının keyfiyyətini yuksəldir, keçən zamandan  özu ve  məqsədləri üçün  isti…

Ətraflı

Ixtisas necə seçməli?

Yeniyetməlik dövrundə yeniyetmələri gözləyən ən əsas vəzifələrdən biri də, pesə seçimidir. Bildiyiniz kimi insanın peşə seçməsi və bu seçimi həyata keçirmək üçün calışması onun bütün həyatına təsir edən faktordur.

Çünki insanın peşəsi, onun həyat tərzini, dəyərlərini, sosial statusunu müəyyən etmədə önəmli rol oynayır. Ayrıca seçilən peşədə görulən fəaliyyət…

Ətraflı

Hippoterapiyanın möcüzəsi

İnsan dünyaya gəldiyi gündən etibarən ətraf mühitə uyğunlaşmağa başlayır. Bu uyğunlaşmada insanın daxili resursları ilə birlikdə, fiziki mühit ilə əlaqəsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. İnsanın təbiəti, heyvanları sevməsi və onlarla bərabər varlığını dərk etməsi onun inkişafında böyük rol oynayır. Elmi texniki tərəqqinin inkişafına bağlı olaraq…

Ətraflı