Düşüncə Jurnalı

header photo

Nuran Əlili - EY EŞQİ CANANIM

Ey eşqi cananım həyatı dövranım,

Ey ömrümün çiçəyi gülüm-baharım,

Bumudur verdiyin zulmi əziyyət?

Bumudur sevgi dediyin dəhşət?

 

Həyat dövranımın mərkəzisən sən,

Dünya aləminin sərhədisən sən,

Sərhəd ilə sərhədimin sərhədisən sən ,

Ey afəti cananım mənim.

 

Sevgi qapısının açarı səndə,

Ümman qapısının pənahı səndə,

Səni axtarıram bütün cahanda,

Qapı açarlarının sahibisən sən,

 

Sevgi diyarında lal olmuşam mən,

Aşiqlər qapısında qul olmuşam mən,

Huzura çıxmaği gozlərkən

Aparılıb aslanlara yem olmuşam mən.

 

Dövran deyilib qapıdan qaytarıldım,

Zaman deyilib evde saxladıldım,

Aləm deyilib səndən uzaqlaşdırıldım,

Bu çəkdiklərim haqmıdır,soylə?

 

NURAN ƏLİLİ 

Go Back

Sorğu göndər