Düşüncə Jurnalı

header photo

MÜASİR AİLƏ MODELİ

Azadə Bayramova:Anam deyir, uşaq vaxtı üzümdən təbəssüm ayrılmazmış

 

Adım Röyadır.  Həyatımın 18- ci qışına yağan qar dənəciklərinə tamaşa edirəm, otağımın dörd bir yanı qara haşiyəyə alınmış kiçik pəncərəsindən. Anam yanımdadır, hər zaman olduğu kimi. Sağ yanımda. Və birdə o var, sol yanımda. Soruşsanız, o kimdir?- deyə: odur mənim 17 illik adətinə qurban getdiyim qışım. Odur mənim ürəyimi donduran boranım. Odur mənim gözlərimdə əriyib yanağımda suya çevrilən qar  dənəciklərim.. O, indiyə kimi bitməyən və  …

Ətraflı

Sevinc Hacıyeva: Əsl xoşbəxt ailə elə odur ki, bütün problemlərin içərisində yenə də bir-birinə olan bağlılıqlarını, sevgilərini qoruyub- saxlaya bilsinlər

       

 Ailə- bu o qədər mürəkkəb sözdür ki, onu rahatlıqla ifadə etmək olmaz. Bu söz özündə bir çox fikri əks etdirir. Çünki hər bir insanın gələcəkdə cəmiyyət içərisəndə tutduğu mövqe bir başa ailədən irəli gəlir. Xoşbəxt ailələr xoşbəxt ailələri törədir, necə ki, bədbəxt ailələr də bədbəxt ailələri törədir. Bəs xoşbəxt ailə nədir? İnsanlar niyə xoşbəxt olmur? Daha doğrusu xoşbəxt ailələrə sahib ola bilmir?…

Ətraflı

Nərmin Bədirova: Ailə xoşbəxtdirsə deməli, insan da xoşbəxtdir

   Ailə şəxsiyyətin tərbiyəsi və inkişafının sosiomədəni mühitidir. Ailə insanın həyatında, formalaşmasında mühüm rol oynayır. Uşağın doğulması, inkişafı, formalaşması ailədən başlayır. Uşaq ailədə elə ilk gündən birgəyaşayış normalarını mənimsəyir, öz ailəsində olan yaxşını və pisi, ailəyə aid olan hər bir cəhəti götürür və artıq gələcəkdə uşaq ailəsində gördüklərini təkrar edərək , sosiallaşır.…

Ətraflı

Kəmalə Rəsulova - "Real həyatda məhəbbətə sahib çıxmaq elə evləndikdən sonra başlayır"

Günlər keçdi, aylar dolandı, il tamam olmamış gənc ailədə bir mərəkə qopdu ki, səsə bütün qohum-əqrəba yığışdı. Aləm bir-birinə dəydi, hamı bir-birinin kölgəsini qılınclamağa başladı, vaxtilə xeyir-dua edənlər indi bir-birlərini hədələyirdilər. Dünən qız haqqında “Gəlinimin tayı-bərabəri yoxdur” deyən oğlan anası indi ona qarğış edirdi. Oğlan barəsində “İki qızım vardı, indi bir oğlum da var” deyən qız anası da kürəkənini lənətləyirdi. Söz-sö…

Ətraflı

Allahverdiyeva Elmiraxanım - "Yuvanin təməli sevgi, istiliyi razılaşma, damı da hörmətdir"

Aile qurmaq üçün mütləq iki tərəf də hazır olmalıdır. Əvvəlcə qarşılıqlı münasibətlər düzgün qurulmalı, bir-birini anlamalıdırlar. Bəzi hallarda bir-birini tamamlamayan cütlüklər bir araya gəlir. Bu da gələcəkdə uyğunsuzluq və boşanma ilə nəticələnir. Təbii ki, gələcəkdə boşanmaq üçün ailə həyatı qurulmur və bu heç kəsin arzusu deyil. Lakin, ayrilma hallarına tez-tez rast gəldiyimiz də doğrudur.…

Ətraflı

Fərəh Quliyeva: Ailə "mən" i unutmadan "biz" ola bilməkdir

İlk öyrənməyimiz gərəkən məsələ münasibətlərin başlanığıcında hər iki tərəfdə öz qarzu etdiyi xarakterləri seçdikləri insanda olub olmamasına diqqət yetirməlidirlər . Sonradan türklər demiş hayal kırıklığına uğramasınlar. Hər iki tərəf tanışlıqlarının ilkin mərhələsində özlərini öz ideal yönlərindən tanıdırlar və bu ideal yöndən tanımlama uzun müddət cütlüklərin münasibətlərini ideal səviyyədə saxlayır. Onları ovsunlayan ilk mərhələdəki rəngl…

Ətraflı

Maarifli Zәrifә:Ailə canlı təsisatdır

Ailә canlı tәsisatdır. O da dialektika qanunlarına tabedir.Bu mәnada da söhbәt heç dә ailәdә mübahisәnin olub-olmaması haqqında getmir. Ümumiyyәtlә mübahisәsiz, konfliktsiz ailә tәsәvvür etmәk olarmı? İnamla deyә bilәrik ki, mübahisәsiz, konfliktsiz ailә olmur. Buna baxmayaraq 30, 40, 50 il davam edәn çox ailәlәr vardır. Demәli, ailәdә mübahisәlәr olur, amma mübahisә edәn tәrәflәrin hәr ikisinin vә yaxud heç olmasa birinin mәdәni sәviyyәsi, b…

Ətraflı

Günel Əliyeva - ""Artıq o məni sevmir, çünki məni qısqanmır..."

         Bu gün ailə bağlarının qopmasına səbəb olan faktorlar çoxdur.  Fikir ayrılıqları, qərarsızlıqlar, bir-birini başa düşməmək kimi problemlər ailə bağlarının qopmasına səbəb olur. Bu problemlər adi bir problem kimi görünsə də, əslində kiçik çatışmazlıqlar böyük problemlərə yol aça bilir. "Ailə kiçik bir dövlətdir" - boş yerə deyilmiş bir söz deyil. Təbii ki, ailədə problemlər olur v…

Ətraflı

Qurbanova Zemfira- "Sevib evlənmək hər şeyi həll edərmi?"

Heç tanımadığımız insanların arasında həyata göz açırıq. Bəli, biraz ədalətsiz səslənir. Valideynlərimizi, bacı-qardaşlarımızı, qohumlarımızı seçmək şansı bizə verilmir. Amma həyat bizə öz seçimlərimizlə yeni bir ailə qurmağ üçün şans verir. İkinci bir ailə. Kimi insan bu ailəni öz valideynlərinin istəyi ilə, kimiləri ürəyinin, kimiləri də yalnızca ağlının səsini dinəyərək qurur. Bəs hansı daha uğurludur?…

Ətraflı

Qarayeva Lamiyə: "Ər vә arvad öz ailә әsәrlәrinin nәinki müәllifilәri, hәm dә aktyorlarıdırlar"

Ailə kiçik bir dövlətdir. Bəs bu dövlət nə səbəbə görə və niyə dağılır? Dövlətin dağılmaması üçün biz nə etməliyik?

Bunun bir çox səbəbləri var. Әn başlıca səbəb evlənməmişdən öncә qızla oğlan bir- birinin xasiyyətlərinə yaxşı bələd olmamalarıdır. Xasiyyətlərinin uyuşmamaları ailə daxili konfliktlərə gətirib çıxarır və bu da ailә bağlarının qopmasına sәbәb olur.

2 …

Ətraflı

Məlikzadə Təhminə - "Xoşbəxt ailəyə sahib olmaq insanın öz əlindədir"

 Ailə- nigah, yaxud qan qohumluğuna əsaslanan kiçik qrupdur.  Ailə üzvləri bir-birinə məişət birliyi və qarşılıqlı köməklə bağlıdır.

Gec -tez oğlanlar evlənməli, qızlar ərə getməlidirlər. Bu çox mühüm həyati zərurətdir.  Ona görədə onlar özlərini ailə həyatına hazırlamalıdırlar.
Ailə yaxın qohumların (kişi və qadının, valideyinlərin  və uşaqların və s.) birlikdə yaşadıqları qrupdur.  Lakin…

Ətraflı

Aysel Nəbiyeva - "Məhəbbətsiz ailənin təməli olmur..."

Ailənin qurulmasının əsasında ər və arvad arasinda məhəbbət durur.Mənim fikrimcə,məhəbbətsiz ailənin təməli olmur.Keçmişdə nənə,babalarimiza-"ailənizi necə qurumusunuz?"deye sual verdikdə,onlar məhəbbət adi çəkmirdilər.Yəni əvvəllər insanlar sevgisiz-"ailə raziligi" ilə ailə qurmuşlar.Və bu cür ailələrdə həm xoşbəxtlik həm də firavanlıq olmuşdur.Lakin indiki dövrümüzdə yeni çox an texnologiya həmçinin bir sira dəyişikliklər insanlarin fikrini…

Ətraflı

Coşqun Dəniz - "Sadə məsələlərin yaratdığı mürəkkəblik..."

Yuvanın təməli sevgi, istiliyi razılaşma, damıda hörmətdir...

Məqalə tamamilə xarici müşahidələrimə əsaslanır.

Son zamanlar tez-tez rastlaşdığımız belə bir anlayış mövcuddur- "Ailə konfliktləri". Hansı ki bir çox mütəxəsislərlə yanaşı psixoloqların da diqqət mərkəzində dayanır. Ailə olduqca geniş bir anlayışdır və özündə bir çox məsələləri birləşdirir. Necə dəyərlər ailə kiçik bir dövlətdir və onun uğurlu idarəsi vacib…

Ətraflı

Natəvan Qarayeva - "Ər və arvad yalnız yaxşını yadda saxlamamalıdır..."

Ailələrin yaranmasında 2 nəfər - ər və arvad iştirak edir.Ər və arvadın şəxsi səadəti, gələcək ailənin, uşaqların xoşbəxtliyi ,ümumiyyətlə, onların bir şəxsiyyət kimi necə formalaşmasından asılıdır.

         Müəyyən yaşa çatanda bütün oğlan və qızlarda ailə qurmaq tələbatı yaranır.Onlar evlənmək istəyirlər və evlənirlər.Ailə qurarkən onlar hər biri müxtəlif motivdən çıxış edirlər.Bir qrup sevdiyi üçün, d…

Ətraflı

Leyla Yusibova: İdeal ailə nə deməkdir

 

Praktik baxımdan hər kəs ideal ailəyə sahib olmaq isdəyir, amma hər kəs hər zaman öz ailəsini ideal adlandıra bilməz. Gəlin ilk öncə hansı ailəni ideal ailə adlandırmaq olduğunu düşünək. Bəlkədə hansı o ailəniki orda çox uşaq və uşaq səsi var, və yaxud o ailəniki onlar arasında qarşılıqlı hörmət hökm sürür. Bəlkə də o ailəni ki, bir-birinə hörmətlə yanaşırlar. Bəzəndə biri digəri insanın xoşbəxtliyi üçün üçün özünü qurban verən ailəni i…

Ətraflı

Şəms Abbasova - "Konfliktlər münasibəti bərkitmək əvəzinə boşluqlar da buraxa bilir"

Mən ailəli deyiləm,ancaq ailə bağlarını müqəddəsləşdirənlərdənəm.

Bilmirəm...

Bəlkədə məsələyə daha çox romantikcəsinə yanaşıram,bəlkədə mənim kimi düşünən insanlarda az deyil. Nəysə,ya az ,ya çox fərq etməz əsas odurki  onun məsuliyyətini anlayanlar olsun.

Ancaq nəzərə alsaqki ,ailəni qorumaq çox mühüm məsələdir və çox məsuliyyətli bir vəzifədir o zaman fərq etməz ya realistcəsinə yanaş…

Ətraflı

Bahar Primova - "Sevginin olması vacibdir..."

Ailə həyatı qurmazdan əvvəl hər bir fərd psixoloji cəhətdən buna hazır olmalıdır. Ailənin hər bir fərdi-kişi və qadın bir-birinə uyğunlaşmağa, fikirlərinə hörmətlə yanaşmağa çalışırlar. Ən azından bu məsuliyyəti özlərində dərk edirlər. 
 
Təəssüf ki, hər bir ailədə bu, belə deyil. Ailədə müəyyən səbəblərdən dolayı-diqqət və qayğının göstərilməməsi, sevgi, hörmət hissinin aşılanmaması, uşaqlar…

Ətraflı

Qasımova Cəmilə - Bu gün ailə bağlarının qopmasının əsas səbəblərindən biri

Bu gün ailə bağlarının  qopmasının  əsas  səbəblərindən  biri  aradakı  sevgi  və  qarşılıqlı  anlaşmanın olmamasını  göstərə  bilərik.   Fərqli maraqlar  fərqlı düşüncələr  yaxud  inamsızlıq  kimi  amillər də buna misaldır.  Bəzən  bəlli  bir yaşda  olmasına  baxmayaraq  hələ  də fərdlər  özlərini kifayət  qədər  tərbiyələndirməmiş mənfi  xislətlərdən yaxa qurtarmamışlar.  Həmçinin  nə cür ailə  modeli istədiklərini  müəyyənləşdirmədən ailən…

Ətraflı

İsrafilzadə Əminə - Ailәdә kiçik sayılan bir mәsәlәni böyüdüb ailә faciәsinә çevirmәk lazım deyil

Ailә xoşbәxtliyin açarıdır. Ailәsiz insan xoşbәxt ola bilmәz. Araşdırmalar göstәrir ki, evli kişi vә qadınlar subay vә boşanmış insanlara nisbәtәn daha çox yaşayır, az xәstәlәnirlәr.

Bәs görәsәn ailә xoşbәxtliyinin sirri nәdәdir?

- İlk öncә ağıla sevgi gәlir. Ancaq tәcrübәlər  göstәrir ki, insanların 30%-i sevmәdәn ailә qururlar. Ya qohum-tanış vasitәsilә, ya da tәsadüf nәticәsindә. Boşanmaya aid s…

Ətraflı

İbrahimli Fəridə - Heç kəs boşanmaq üçün evlənməz

Keçmişdən bəri hərkəsin həyatında önəmli məqamlardan biri ailə həyatıdır. Zamanı gəldiyində insanlar özünə ömür yoldaşı olduğuna əmin olduqdan sonra həyatlarını birləşdirməyə qərar verirlər. Bu yolda valideynlər gənclərin ən böyük dayağı olmalı , onların düzgün qərar vermələrinə çalışmalı , dəstək olmalıdır. Normal mühitdə ailə dedikdə, nigah qurmuş iki insan və dünyaya gələn övladları bura daxil edilir. Lakin, cəmiyyətdə ən böyük problemə çe…

Ətraflı

Qarayeva Kəmalə - İdeal ailə necə olmalıdır

 Bədii ədəbiyyatın insanın dahiliyi, şərəf və ləyaqəti haqqında yaratdığı ən böyük psixoloji meyar məhəbbətdir. Məhəbbət iki insan arasında baş qaldıran ən ülvi hissdir. İllər boyu məhəbbət bədii ədəbiyyatın başlıca mövzusu olmuşdur.Təsadüfi deyil ki, məhəbbətə dair qoşulan dastanlar hər bir xalqın ədəbiyyatında mühüm yer tutur.

 Məhəbbətlə yaşayan ailələr çoxdur. Ər və ya arvad nəin…

Ətraflı

Cəfərova Təhminə - Evdəki probləmləri dəmir çubuqla deyil,məhəbbətlə yoluna qoymaq lazımdır

Ailə ata-ana və övladların qarşılqlı sevgisi və hörməti əsasında var olan müqəddəs qurumdur.Hər bir ailənin öz qanunları,əxlaqi dəyərləri olur.Ailədə məsuliyyətli və əxlaqlı övladların yetişməsində əxlaqi dəyərlərin düzgün təbliğ olunmasının çox böyük təsiri var.

Müasir toplumlardai namlı uşaq və yeniyetmə tərbiyəsinə nail olunması üçün hansı məsələlərə diqqət etməli..Müasir dövrümüzdə tərbi…

Ətraflı

Elşən Şirbağırov- Ölməz qəhrəman

Müasir Ailə nədir?  Deyəndə ilk, növbədə ailədə ana-ata övladının cəmiyyətə necə xeyirli övlad olacağına önəm verir.Belə ailələrin yetişdirdiyi övladlardan biridə Milli Qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovdur.Vətən uğrunda ölənlərə öldü deməyin, onlar hər zaman diridilər.Ölümləri ilə ölümsüzlük qazanan igid oğullarımızın timsalında bunun bir daha şahidi olduq. Mübariz İbrahimov kimi. Az yaşadı, ancaq bir dünyaya dəyəcək həyat yolu keçdi. Bir qəhrəm…

Ətraflı

Raminə Baloğlanova - Birgə həyatın ilk ili - təcrübə toplamaq ilidir

Ailə bir ağacdır; müdriklik, vicdanlılıq, əməksevərlik, sədaqətlilik, mərifətli övladlar ağacın budaqları, xoşbəxtlik, səadət, bəxtiyarlıq çiçəkləri, gülərüzlülük,uzunmüddətli olmaq onun barlarıdır.Ailə mayası halalıqla yoğrulmuş, riyadan kənar, kamillik dünyasına aparan yoldur.Cəmiyyət ayrı-ayrı ailələrdən təşkil edilmişdir və ailə quran tərəflərin onu necə saxlamasından asılıdır. Ailə millətin ürəyidir. Ö…

Ətraflı

Muxtarova Gülnarə - Nə qədər deyilsə də, sevgi önəmlidir,amma

Ailə  Azərbaycan cəmiyyətinin ən dəyərli,qiymətli parçasıdır.Əər bu gün desək ki,ailənin qurulmasında yalnız böyüklərin razılığı lazəmdır,əsas budur bu,birtərəfli fikir olardı.Əlbəttə ki,böyüklərin razılığı ilə bərabər tərəflər arasında sevgi münasibətləri,ailənin maddi ehtiyaclarını təmin etmək üçün pul, iş lazımdır. Bütün bunlar birlikdə vəhdət təşkil edir.Nə qədər deyilsə də,sevgi önəmlidir,amma indiki cəmiyyətimizdə ən az sevgi qədər pul …

Ətraflı

"MÜASİR AİLƏ MODELİ"- gözləntilər və reallıqlar

PSIXOLOGIYA VƏ KONSULTASİYA MƏRKƏZİ, NARINC UŞAQ PSİXOLOGİYA MƏRKƏZİ VƏ "DÜŞÜNCƏ" PSİXOLOGİYA JURNALINDAN DAHA BİR LAYİHƏ!!!!!!

Son zamanlarda ailədaxili konfliktlərin, boşanmaların sayı getdikcə artmaqdadır. Bir vətəndaş kimi bu bizi narahat etməyə bilməz. O səbəbdən Sizlərlə birgə yeni bir layihəyə başlamaq istərdik. 

Sizin fikrinizcə;

- Bugün ailə bağlarının qopmasına səbəb olan başlıc…

Ətraflı