Düşüncə Jurnalı

header photo

AİLƏ PSİXOLOGİYASI

DAUN SİNDROMLU UŞAQLAR VƏ ONLARLA APARILAN REFLEKSOLOJİ İŞ

17-11-2017

 

 

Bu sindrom 1866-cı ildən məlumdur. İngilis həkimi Lanqdan Daun xarakter xüsusiyyəti olan bu xəstəliyi bir qız uşağında müşahidə edib və onu "monqolizm" adlandırıb. Ancaq asiyalı alimlərin xəstəliyin "monqolizm" adlandırılmasına münasibətindən sonra bu xəstəlik onu kəşf edən alimin şərəfinə "Daun sindromu" adını alıb. Bu uşaqlar bir-birlərinə oxşayır, stereotipləri eyni olur. Yəni onlarda boy qısa olur, əqli inkişafdan geri qalır, kəlləsi kiçik və yumru olub üz nahiyyəsində yastılaşır. Yanaqlar üzün yastılaşmış fonunda bir qədər üzə çıxır. Gözləri uzunsov və kiçik olur, göz yarığı ç…

Ətraflı

Bütün dərc olunanlar:

16-11-2017

c             

Dünyaya ilk gəldiyimiz an etibariylə,tanımağa çalışdığımız insanlar - ana və atamız...

Onlarla birlikdə həyatı,eşqi,sevgini və insanı anlamağa başlayırıq.Beləliklə,ata və ana hamımızın həyatında çox vacib bir təsirə sahibdir.Necə kişi,ya da necə qadın olunacağı...ya da necə bir münasibət yaşayacağımızı,duyğularımızı necə ifadə edəcəyimizi onları model alaraq,müşahidə edərək öyrənirik.Hər nə qədər ana və atamız bizə fərqli nəsihətlər versələr də,öyrənmə daha çox fizioloji olaraq reallaşır və beyin gördüyü şeyi təqlid edərək bədənə öyrədir.Və bizlər də r…

Ətraflı

Uşaqlar və cəza

11-11-2017

Ana-ata olaraq qaydaları qoymaq nə üçün vacibdir?

Uşağınızın xoşbəxt olmağını istəyirsinizsə onun bəzi arzu və istəklərinə yox deyə bilməli və riayət etməli olduğu qaydaları öyrətməlisiniz. Uşağa isti, güvənli bir ailə mühiti yaratmaq, paylaşmağı, başqalarına hörmət etməyi öyrətmək və sağlam bir özgüvən formalaşdırmaq üçün kömək etmək valideynlərin ən vacib işidir.

İlk aylardan sonra uşaqlara bəzən istək və ehtiyaclarını ödəməyi təxirə salmağı öyrətmək lazımdır. Bunun üçün uşağa dünyanın onun ətrafında dönmədiyini anlatmaq …

Ətraflı

Ailədə boşanmalar

01-11-2017

Əvvəlki illərə nəzər salsaq sttistikaya görə boşanmaların sayı son günlərdə daha da artıbdır. Eyni zamanda da sanki, cəmiyyətin boşanmalara qarşı münasibəti  dəyişilib, hətta deyərdim ki, çox adi qəbul ediblər. Sizcə boşanmalara qarşı yanaşma adiləşdikcə say etibarı ilə boşanmış ailələr çoxalmırlarmı? Əlbəttə çoxalır. Bəs görəsən səbəb nədir? Sosial yaşantımı, maddi durummu, yoxsa psixoloji təsirlərmi?

Ailənin sosial “yaşam tərzi” dedikdə cəmiyyətdə tutduğu mövqe, özünü cəmiyyətə təqdimi, ailə içi, kənar insanlar, qohum-t…

Ətraflı

MODERN AİLƏ

27-10-2017

Psixologiyanın öyrənilməsi, yəni insan ruhunun / ağılının öyrənilməsinə duyulan maraq insanlığın həyat və dünyanin, sonra isə kainati anlamaq istəməsinin ən təmiz göstəricisidir. Bunun üçün cəmiyyətimizin gələcək  inkişafı  sağlam dəyərlər sağlam psixoloji maariflənməsi bu gün qlobballaşan dünyada ailə psixologiyasının inkişafı mühüm aspektdən təsir göstərir.                                                                                                       Ailə psixologiyası; f…

Ətraflı

PEŞƏ FƏALİYYƏTİNİN ƏR – ARVAD MÜNASİBƏTLƏRİNƏ TƏSİRİ

08-09-2017

Ailə, ailədaxili münasibətlər ər və arvadın peşə fəaliyyətinin onlara təsiri tarixən filosof və sosioloqları, psixoloqları dərindən maraqlandırmışdır.Cəmiyyət dinamikdir, yeniləşməyə və müasirləşməyə meyillidir. Ailədə mənəvi psixoloji iqlimin yaradılması, ailənin ideya, mənəvi estetik sərvətlərinə dəyərin qoyulması  onun möhkəmliyinə dayanıqlı olmasına şərait yaradır. Ailədə sağlam, psixoloji mühit  yaratmaq üçün,  ər və arvad   arasında daim  qarşılıqlı anlaşma mövcud olmalıdır. Ailə daxilində ərlə, arvadın qarşılıqılı münasibətləri, onların peşə fəaliyyətinin ailədaxili münasibətlərə mü…

Ətraflı

AĞLAMAĞIMIZIN SƏBƏBİ NƏDİR?

01-08-2017

Hamımız doğular doğulmaz ağladıq. Bəzən süd vəzisi istədiyimiz zamanlarda gəlmədi, yenə ağladıq. Anamız-atamız bizdən bir az uzaqlaşanda, geri qayıtmayacaqlarını zənn edib ağladıq. Uşaqkən dəfələrlə yıxıldıq ağladıq. İstədiyimiz müvəffəqiyyəti əldə edə bilməyincə, biri canımızı yandırdığında, ürəyimiz qırıldığında, bizə və ya sevdiyimiz birinə bir şey olacaq deyə qorxduğumuzda, sevdiyimiz canlıları itirdiyimizdə ağladıq və ağlayırıq. Yaxşı ağlamalarımız arasında fərq var mı? Ağlamağın altında yatan dinamiklər nələrdir? Niyə ağlayırıq?…

Ətraflı

Cinayətkarlar nə üçün yenidən cinayət törədərlər?

31-07-2017

Yenidən cinayət törətmə  keçmişdə cinayət törətmiş insanların  cəzalarını çəkdiyi halda təkrar cinayət törətmələridir.

   Bu vəziyyət  fərqli ölkələrdəki cəza sistemlərinə görə fərqli şəkillərdə də mənalandırıla bilər. Məhkumların həbsxanadan azad olduqdan sonra yenidən cinayət törətmələrinə aid aparilan statistik tədqiqatlar mövcuddur. 2007-ci ildə aparılmış araşdırmaya görə günahkarların 16%-nin yenidən cinayət törədərək həbsxanalara qayıtdıqları məlumdur.

Səbəbləri:

Cinayətin  təkrarlanması c…

Ətraflı

Həyatın 90/100 – 10/100 sirri

17-07-2017

Kimi yaşadığı bədbəxtliklərdən ötrü qədəri günahkar sayır, kimisi də özündən başqa hər kəsi günahkar görür. Halbuki həyatın yüzdə on qismi başımıza gələnlərdən, yüzdə doxsan qismi isə baş verənlər qarşısında göstərəcəyimiz davranışlardan ibarətdir. Bu məqamda bəlkə də təcrübələrlə sabit olan bir söz çıxır qarşımıza: “Başımıza nə gəldiyi deyil, o anda necə davrandığımız önəmlidir.” Bu sözü dəstəkləyən məşhur bir hekayə var. Burada sizinlə onu paylaşmaq istədik.
Bir səhər ailənizlə süfrə arxasında…

Ətraflı

Xərclərin azaldılması üçün 9 qayda

17-07-2017

Pulları düzgün xərcləməyi bacaran şəxs üçün pul həmişə kifayət edir. Söhbət Sizin ümumi gəlirinizin 10%-dən çoxunu təşkil edən xərclərin planlaşdırılmasından gedir. Maddi rifaha doğru gedən yol. 
Xərclərin azaldılmasında əsas amillərdən biri xərclərin qabaqcadan planlaşdırılmasıdır. Əlbətdə ki, bütün xərcləri öncədən planlaşdırmaq mümkün deyil, heç bunu etməyə belə dəyməz. Biz axı insanlarıq, robot deyilik ki. Amma yenə də, planlaşdırmasız mümkün deyil. Söhbət Sizin ümumi gəlirinizin 10%-dən çoxunu təşkil edən xərclərdən gedir. Siz sual verəcəksiniz ki, ni…

Ətraflı

İşləyən qadınların rol-davranış xüsusiyyətləri

14-07-2017

 Bu gün çalışan qadınların sayı getdikcə artmaqdadır ki, bu da müxtəlif səbəblərlə bağlıdır. Yəni qadınların bir qismi karyera əldə etmək, maddi problemlərini həll etmək və digər səbəblərlə bağlı çalışmaq qərarına gəlirlər. Bəzi qadınlar isə çalışmaq istəmir, vaxtını yalnız ailəsinə sərf etməyə üstünlük verirlər.

1.Ehtiyacdan dolayı çalışan qadınlar. Bəzi qadınlar istəməsədə çalışmaq məcburiyyətində qalırlar. Ailəsinin maddi sıxıntısı üzündən çalışmaq məcburiyyətində olan gənc qızlar ya da evli olub həyat yoldaşının ehti…

Ətraflı

Ailənin inkişafında böhranlı dövrlər

12-07-2017

Ailə münasibətlərində ərlə-arvad arasında baş verən konfliktlər əsas rol oynayır və ailənin inkişafına mane olur. Bu da əsasən ərlə-arvadın bir-birinə olan tələbatlarının ödənilməməsindən qaynaqlanır. Belə ki; 
— Öz “məni”nin tələblərinin ödənilməsi, bir-birinin mənlik hisslərinə hörmətsizlik
— Müsbət emosiyalara olan tələbatın ödənilməməsi
— İstirahət vaxtının təşkilinə, ərlə-arvadın tələblərinin müxtəlifliyi
— Müsbət emosiyalara olan tələbatın ödənilməməsi: diqqət, başa düşmək, yumşaq münasibət və s. Bu…

Ətraflı

Valideynin ölümünü uşağa necə deyək?

28-06-2017

Ölüm uşaqlar üçün gizli bir qavrayışdır. Bir çox ailə bu mövzunu uşaqlarına necə izah etməkdə qərarsız qalır. Bəs söhbət hansısa yaxın adamın, hətta valideynlərdən birinin ölümündən gedirsə, onda necə etməli?
Bir neçə il əvvəl aparılan araşdırmalara görə, 5-6 yaşdan balaca uşaqlar ölümün nə olduğunu anlasa da, ölümdən sonra geri qayıdışın olmadığını anlaya bilmirlər. Aparılan son araşdırmalar isə 3, ya da 4 yaşındakı uşaqların ölən insanın geri gəlməyəcəyini anlaya bildiklərini göstərir. Bəs ailədən bir üzvün, ya da ailəyə yaxın birinin ölümünü uşağa da…

Ətraflı

Xalaoğlusu olmayan qızların qarıması

10-03-2017

Rəfiqəm Zənurə deyir ki, onun doğulub-böyüdüyü əyalətdə evində yeddi qızı olan ailələrin qapısını nadirən elçilər döyür. 
Hansı məntiqlə? 
O məntiqlə ki, yeddi qızı olan kişi üçün qızları heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Yəni yeddi qızı olan ata-ana nə yaxşı cehiz verəcəklər, nə də düz-əməlli qaynatalıq-qaynanalıq edə biləcəklər. 
Sərt məntiqdir. Amma azərbaycanlı məntiqidir. 
Əvəzində çoxlu qardaşın tək bacıları gələn elçilər sarıdan kefdədirlər. Elçilər bu tək bacılardan ötəri lap qapının dabanını çıxarırlar. Nəin…

Ətraflı

Ailənin psixoloji iqlimi

25-02-2017

Əgər ailəni insan mənəvi və psixoloji baxımdan rahatlıq, dinclik tapdığı yer kimi qəbil etsək, o (ailə), böyük hərflə yazılmalı olan Evdir. “Ailə” və “ev” sinonim kimi insanların şüuruna həkk olunub. Biz ailə deyəndə evimizi, evimiz deyəndə ailəmizi düşünürük.
Tərkibinə, həyat tərzinə, maraqlarına və bu maraqları ödəmə imkanlarına görə bir-birindən fərqlənən ailənin çox müxtəlif tipləri vardır. Bundan başqa, ailənin hər bir üzvü öz maraq dairəsinə, adət və zövqlərə, estetik və gözəllik haqqında özəl təsəvvürlərə malikdir. Yaşla bağlı dəyişiklik…

Ətraflı

Demək, etmək, göstərmək.

11-01-2017

Əminəm ki, bir çox valideynləri belə bir sual düşündürür : "Mən necə edim ki, uşaq mənim sözümə qulaq assın?" ( Məs: uşağa "evə gəl " deyəndə o saat gəlsin və s) və ya " Filan işi ona necə gördürüm ( Məs: Oyuncaqlarını oynadıqdan sonra yığışdırsın və s) . Bəzi valideynlər uşaq onların dediyini etmirsə, kötəkləmək variantına əl atırlar. Bir növ məcbur etmək istəyirlər ki, uşaq onların sözündən çıxmasın. Çox vaxt bu öz səmərəsini vermir. Bəs necə etmək olar ki, uşaq valideynin sözündən çıxmasın?  Əslində sadəcə uşağa sizə qulaq asması üçün yardım …

Ətraflı

Anaya hədiyyə

05-01-2017

Bir yəhudi ananın üç oğlu var idi. Onlar böyüyəndə uğurlu biznesmen oldular və varlandılar, anaları isə qocalmışdı və balaca evində tək yaşayırdı. Oğullar analarına hədiyyə vermək qərarına gəldilər. 

Böyük oğul dedi:
— Mən ana üçün böyük, qırx otaqlı, qulluqçuları və xidmətçiləri olan ev almışam. Qoy heç olmasa qoca vaxtında gözəl yaşasın. 

Ortancıl oğul dedi:
— Mənsə ana üçün əntiqə maşın almışam və şəxsi sürücü tutmuşam. Qoy heç olmasa qoca vaxtında komfortla gəzsin. 

Kiçik oğulsa dedi:
—…

Ətraflı

İtirmək qorxusu

03-01-2017

İtirmək qorxusu yəqin ki, qorxuların arasında ən birinci yer tutan və ən çox incidən qorxulardandır. Söhbət məhz kimisə itirməkdən yox, nəyisə itirməkdən də gedir. Amma bir münasibətiniz var və sevdiyiniz insanı itirməkdən qorxursunuzsa, daha çox kədərlənmənizə ehtiyac yoxdur. Çünki, hiss etdiyiniz bu qorxunu, ona da yaşatmanız və əlaqənizi qurtarmanız üçün lazımlı olan taktikaları sizin üçün tək-tək sıraladıq.Əlaqənizdə sevgilinizi əldə tutmaq üçün, ona yaşatmanız lazım olan itirmə qorxusunun əhəmiyyətli maddələri:

Ətraflı

Ailədəki problemləri necə həll etməli? - PSİXOLOJİ BAXIŞ

03-01-2017

 

Son zamanlar boşanmalar daha çoxdur və artmağa davam edir. Bəs ailələrin dağılmasına səbəb nədir? Ailə qurarkən hər kəs xoşbəxt olmaq üçün evlənir, bəs bu xoşbəxtliyin qarşısını alan nədir? Yəni ailə həyatı quran şəxslər nələrə diqqət etməlidirlər? Uzun zamandan bəri həll olunmayan qayınana-gəlin, ər-arvad çəkişməsi, yaxud kənar şəxslərin müdaxiləsi?

Qayınana və gəlin probleminin başlıca yaranma səbəbi “sahiblənmə” duyğusudur. Araşdırmalar göstərib ki, qadınlarda kişilərlə müqayisədə sahiblənmə duyğusu daha yüksəkdir! Ana …

Ətraflı

Erix Fromm

18-12-2016

Erix Zeliqmann Fromm (23 mart 1900 – 18 mart 1980) dindar yəhudi ailəsində doğulub yaşamışdır.
Alman sosioloq, filosof, sosial psixoloq, psixoanalitik, Frankfurt məktəbinin nümayəndəsi, neofreydizmin və freydomarksizmin yaradıcılarından biridir. Ziqmund Freyd onun həyatında mühüm rol oynamışdır, şəxsən tanımasa da şəxsiyyətini və yaradıclığını araşdırmış,yaxından tanış olmuşdur. Həmçinin də o Marksı əsas olaraq öyrənirdi. Freyd daxili, şüuraltı azadlığı, Marks isə iqtisadi azadlığı araşdırmışdır. Məsələn, “İnsan nə zaman özündə olmur? ” fikrini Marks, insan kapitalizmə xidmət ed…

Ətraflı

Qeybət psixologiyası

16-12-2016

Təbiətin ən ali varlığı, yaradanın ən qiymətlisi insan dünyaya gələndə onunla (müstəsna hallar istisna olmaqla), halı xasiyyəti, ağlı və istedadı da da birgə doğulur.
Müstəsna hallar dedikdə ilk öncə insanın düşdüyü mühüti və şəraiti nəzərdə tuturuq. Bəzən mühit və şərait insan ağlına, düşüncəsinə ciddi təsir edir. Təbii ki, bu bir başqa yazının mövzusudur. Dünyaya gələn insanın dünyaya baxışı müxtəlif olduğu kimi, hər bir insana baxış da müxtəlif ola bilər. Əqlinə və əməlinə görə, Mövlanə Cəmaləddin Rumi, Fəzullah Nəimi, İmaməddin Nəsimi, Ibni Sina kimi müdrüklər i…

Ətraflı

Həyatı dəyişən dörd hərf -QİÇS

01-12-2016
AİDS/QİÇS - Qazanılmış İmmunçatışmazlığı Sindromudur.
XX əsrdə QİÇS (Qazanılmış Immun Çatışmazlığı Sindromu,ingiliscə: AIDS– Acquired Immune Deficiency Syndrome) səhiyyədə yeni bir xəstəlik meydana çıxdı.Bu xəstəlik Mərkəzi Afrikada başlanmış və formasını dəyişmiş yeni virus yerli əhaliyə meymunlardan keçmişdir. Afirkadan isə xəstəlik Haiti adalarına, sonra isə Amerika və Qərbi Avropaya yayılmışdır.Xəstəlik ilk dəfə 1981-ci ildə ABŞ-da homoseksualistlər arasında aşkar olunmuşdur.Hal-hazırda bütün dünyada çox geniş yayılmaqda olan bu xəstəlik dünyan…

Ətraflı

Xoşbəxtliyi ailədə tapmayan onu başqa yerdə axtarmağa da qalxmamalıdır!

08-11-2016

Əziz dost!                                                                                                                                         Həyat sürətlə axır. Ətrafında çox şeylər də dəyişir. Elə sənin özündə də. Əvvəlki insan deyilsən, zahiri görkəmindən tutmuş, daxili aləminə qədər. Çox şeylər dəyişdi. Dəyişməyən tək şey isə həyatda xoşbəxt olmaq istəyindir. Xoşbəxtlik də ailədən başlayır. İndinin özündə də bir çox şeyləri əldə edə bilmədiyini ya ata evinlə, ya da ki, hazırki ailənlə bağlayırsan.               …

Ətraflı

İPOXONDRiK NERVROZ

29-10-2016

 Hər birimiz müəyyən zamanlarda fərqli xəstəliklərlə qarşilaşirıq.Biz həkimə müraciət edib,onların yazdıqlari dərmandan istifadə edir, yaxud təsirini əvvəllərdə gördüyümüz effektli vasitələrlə özümüz-özümüzü müalicə edirik.Lakin aramizda elə insanlar var ki, sağlamliqlari ilə bağli yaranmiş problemləri çox qabardirlar. Özlərini sağalmaz xəstəliyə tutulmuş kimi hiss edirlər. Belə insanlar ipoxondrik nevrozdan əziyyət çəkirlər. Bu psixi pozğunluq həm kişilərdə, həm də qadinlarda rast gəlinir. Xəstəliyin ən çox təsadüf olunan yaş həddi 30-40 araliğidi.Həkim tərəfindən edilmiş müayinə və anali…

Ətraflı

DİSSOSİATİV ŞƏXSİYYƏT POZUNTUSU (MULTİPLE-ÇOXLU)

29-10-2016

Dissosiativ şəxsiyyət pozuntusu, insanın şüur səviyyəsində bir birindən fərqli ən azı iki şəxsiyyətə sahib olması və bu şəxsiyyət strukturları arasında keçidlər yaşaması ilə xarakterizə olunan psixoloji xəstəlikdir. Bu şəxsiyyət pozuntusu mütləq travma və ya sarsıntı nəticəsində ortaya çıxan tablodur. Daha çox uşaqlıq dövründə şüurun yeni formalaşmağa başladığı zaman travma yaşayan insanlarda müşahidə olunur. Bu travmalar fiziki, cinsəl və ya duyğusal istismar nəticəsində yaranır. Həmin istismar adətən ailədaxili zəmində baş verir. Nadir hallarda görülən bu narahatlığın diaqnozu üçün insan…

Ətraflı

Çuğundur haqqında bilmədiklərimiz...

28-10-2016
 
Bu dəfə ki, yazımızda sizə çuğundurun faydaları haqqında məlumat vermək istərdik.
1.Çuğundur tam bir qaraciyər və damar dostudur.
2. Eyni zamanda sədəf və egzama xəstəliklərinə yaxşı təsir edir.
3.Bir stəkanı yüksək təzyiqə qarşı təsirlidir.
4.Çuğundur saç tökülməsinin qarşısını alır.
5. Damarları qoruyaraq, detoks proqramı çərçivəsində qaraciyəri işlətmək mövzusunda təsirlidir.
6. Qurd xəstəlikləri ilə əlaqədar yaranmış qaşıntının qarşısını alır.
7. Çuğundur A, B, C və P vitaminlərindən …

Ətraflı

RORŞAX TESTİ.

28-10-2016

 

Daniel Kiz’ Elernon üçün güllər’ kitabinin baş qəhrəmani Çarli əqli cəhədən geri olan şəxsdi.Ailəsinin icazəsi ilə onun beynində əməliyyat keçirilir.Əməliyyatdan  öncə,əməliyytdan sonra, eləcədə Çarli əqli cəhətdən inkişaf etdikcə onun müalicəsi ilə məşqul olan psixiatr ondan Rorşax testini etmesini istəyirdi.İlk başdan  Çarli onun qarşisina qoyulmuş vərəqdə yalnız ləkə gördüyünü  desədə hər ötən gün onun gördükləri dəyişirdi.Əqli inkişafinin ən yüksək zirvəsində olan Çarli bu testdən imtina edir.                                                      …

Ətraflı

Susmaq insanın xəstə olmasına səbəb ola bilərmi?

28-10-2016
İnsanlar var ki, dinib-danışmağı məğlubiyyət , susmağısa qələbə sayıblar… Sizcə, hər susqunluq qələb ola bilərmi və yaxud əksinə, danışmamaq yerinə dil-dil ötmək caizmi? Bəlkə eyni şeyi qarşı tərəf də sizə etdi, onda qalib kim sayılacaq? Əlbəttə, suala birbaşa cavab vermək çətindir. Çünki baxır nə məsələdir: susub da qalib olmaq olar, danışıb da. Susub da məğlub olmaq olar, dillənib də. Hər iki tərəf sususrsa, məsuliyyəti də, uğuru da bölüşürlər. Məsələn, 1 qız bir oğlan bir-birini gizli sevirlər. Özlərindən başqa kimsə bilmir. İndi bu qızı başqası da istəsə, elçi gəlsə, valideynlər dağdan…

Ətraflı

Ədəbiyyatın ən qısa şah əsərləri

27-10-2016

Bəzi yazıçılar bir neçə sözlə böyük bir mənanı təsvir etməyi bacarırlar.
1. Bir dəfə Heminquey cəmi 6 sözdən ibarət istənilən oxucunu təsirləndirəcək bir hekayə yazaca biləcəyinə dair mərc gəlir və o, bu iddiada qalib gəlir:
«Uşaq çəkmələri satılır. Geyilməmiş».
2. Frederik Braun heç vaxt yazılmamış ən kiçik qorxulu hekayəni yazır:
«Yer kürrəsinin ən sonuncu insanı otaqda oturmuşdu. Qapını döydülər...»
3. O. Henri ənənəvi hekayəni təşkil edən — Giriş, kulminasiya, nəticəni ehtiva edən ən kiçik hekayənin yazılması müsabi…

Ətraflı

Niyə kitab oxumalıyıq???

26-10-2016

Axırıncı dəfə nə vaxt kitab, yaxud önəmli bir jurnal məqaləsi oxumusan? Ətrafımızda sosial şəbəkələrin, sosial fəaliyyətlərin aktiv olduğu bir dönəmdə “gündəlik oxuma vərdişi”nə nə dərəcədə fokuslana bilirsən? Əgər sən də davamlı  oxumağı vərdiş halına çevirməyən saysız-hesabsız insanlardan birisənsə, demək ki, mütaliyənin bir sıra əhəmiyyətli faydalarından xəbərsizsən və biz sənə aşağıda onlardan bir neçəsini təqdim edirik.                                          Zehni inkişafa sövq etmə. …

Ətraflı

Narla müalicə - RESEPTLƏR

25-10-2016

Müqəddəs Qurani Kərimdə narın həm dünyamızın, həm də cənnətin ən gözəl meyvələrindən olduğu haqqında məlumatlar verilir.
Nar Quranda ən çox adı çəkilən meyvələrin içində 4-cüdür ( xurma, zeytun, üzüm, nar)
Narın tərkibində zəngin kalium, fosfor, kalsium,natrium, dəmir kimi minerallar və A, B1, B2, B3, C vitaminlər vardır. Tərkibindəki kalium və natrium (biri hüceyrənin içində, biri çölündə) bədənimizin su balansını qoruyar, əzələ və sümüklərə mineralların rahat daxil olmasına şərait yaradar.
Milli.Az fizulihuseynov.…

Ətraflı

Uşaqlarda qulaq ağrısı

25-10-2016

 

Uşaqlarda qulaq ağrısı soyuqdəymədən, yaxud çiməndən sonra baş verir.3-4 yaşlı uşaqlar qulaq infeksiyalarına qarşı meylli olurlar.Əgər uşaqlar qulaq ağrısından şikayət edirsə mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır,ona görə ki, qulaq ağrısı öz-özündən sağalmır,zamanla ötüb keçmir.                                     Qulaq ağrısı zamanı uşaqlara ilk yardım.
Əgər gecə vaxtı uşaqda qulaq ağrısı başlayıbsa və sizin həkimə müraciət etmək imkanınız yoxdursa nə etməli?
Təbii ki,uşaq səhərə qədər bu …

Ətraflı

QULAQLARI OLMAYAN UŞAQ

25-10-2016

“Körpəmi görə bilərəmmi?” dedi ana. Qucağına yumşaq bir boxca verildi və xoşbəxt ana, körpəsinin kiçik üzünü görmək üçün qundağı açdı və təəccübdən sanki dili tutuldu! Ana və atanı izləyən həkim sürətlə arxasını döndü və pəncərədən baxmağa başladı. Körpənin qulaqları yox idi…                    

Müayinələrdə körpənin eşitmə bacarığının zədələnmədiyi, sadəcə görünüşü pozan qulaq məhrumluğu aydın oldu. Aradan illər keçdi, uşaq böyüdü və məktəbə başladı. Bir gün məktəbdən evə qaçaraq gəldi və özünü anasının qollarına a…

Ətraflı

Ananas şirəsinin faydaları

24-10-2016

Ananas şirəsi o zaman faydalı olar ki, təbii halda suyunu özünüz çıxartmış olasınız. Ananas şirəsinin faydaları çoxdur, onlarla tanış olaq:                                                                        1. Anti-oksidantdır. Ananas şirəsində anti-oksidantlar vardır ki, bədəninizi təhlükəli xəstəliklərdən qoruyar. Bu təhlükəli xəstəliklərin virusları toplara bənzəyir ki, insan bədəninə davamlı olaraq hücum etməkdədir. Sizin xarici hüceyrələrinizə hücum edərək, onları məhv etməyə çalışarlar. Ancaq ananas şirəsi qəbul edən zaman b…

Ətraflı

Evcik-evcik oynayın

24-10-2016

Heç uşaqların oyandıqları “evcik-evcik” oyununa tamaşa etmisinizmi? Ya da ən azı uşaqlıqda oynadığınız “evcik-evcik” oyununu xatırlayırsınızmı? Bu yazıda sizə “evcik-evcik” oyununun iki əsas xüsusiyyətindən bəhc edəcəyik…
Bu iki xüsusiyyətdən birincisi uşaqların oyun vaxtı öz aralarında problem yaşasalar belə, bir qədər sonra heç bir şey olmamışmış kimi eyni oyunu davam etdirmələri, ya da, necə deyərlər, oyuna sıfırdan başlamalarıdır. Bu, çox vaxt evli tərəflərdə çatışmayan və evli tərəflərin yaşadıqları problemlərin böyüməsinə səbəb olan bir xüsu…

Ətraflı

Yuxuda ölüm riski- xoruldamaq...

24-10-2016

Xoruldamanın əsas səbəbi nəfəs yollarında olan darlıqdır. Bu xəstənin nəfəsalmasının çətinləşməsinə və xüsusən, yuxu zamanı meydana çıxan xoruldamaya səbəb olur. Xoruldama insanın yuxuda kifayət qədər istirahət etməsinə mane olur. Bu səbəbdən də xoruldayan insanlar gündüz yorgun olurlar. Bəzən yuxu zamanı qisa müddətdə nəfəsin dayanması da baş verə bilər. Belə xəstələr mütləq həkimə müraciət etməlidirlər.            Xoruldama həm də sosial bir problemdir. O ailənin digər üzvlərin həyatına və istirahətinə müdaxilə edir.…

Ətraflı

Kəskin bronxit və bronxiolit nədir?

23-10-2016

Kəskin bronxit bronxların selikli qişasının kəskin diffuz iltihabıdır. Xəstəlik bəzən bronxun divarının digər qişaları ilə eyni vaxtda zədələnə bilir. Hətta bəzən ağciyər toxuması prosesə qoşulmadan bronx divarının total zədələnməsi də qeyd olunur. Diametri 2 mm-dən kiçik olan tənffüs yolunun zədələnməsi bronxiolit adlanır ki, buna da ən çox azyaşlı uşaqlarda rast gəlinir.
Broxitin əmələ gəlmə səbəbinə görə müxtəlif növləri var:
- kəskin infeksion bronxit
- irinli bronxit
- irinli-nekrotik bronxit
- proksimal kəskin br…

Ətraflı

Qaynana kürəkən münasibətləri...

23-10-2016
Qaynana – kürəkən münasibətlərinə həsr olunmuş nə qədər lətifə, hekayələr mövcuddur... Amma buna baxmayaraq, bu münasibətlər geniş yayılmış ailə münaqişəsi olaraq qalmaqdadır. Kişilər özlərini məsum, təmiz, günahsız hesab edir, qaynanaı isə günahların səbəbkarı sayırlar. Guya onlar heç bir əsas olmadan kürəkəni danlayır, gənc ailənin həyatına müdaxilə edirlər. Əslində, çox vaxt kürəkənlərin özləri bu münaqişəyə rəvac verirlər.

 
ÖZÜNƏ KƏNARDAN BAX...
Alimlər qaynanalarda düşmənçilik, kin hissi oyadan k…

Ətraflı

Yeniyetmələrin əsas psixoloji problemləri

23-10-2016

Yetkinlik,fərdin qarşı cinslə yaxınlaşması və bu yaxınlaşmanın nəticəsi olaraq,fiziki və hissiyyat baxımından doyuma çatması kimi adlandırılmaqdadır.Yetkinlik sadəcə fizioloji inkişafla bağlı deyil,hissi və zehni inkişafla da əlaqədardır.Uşaqlıqda başlayan yetkinlik qavramı,yeniyetməlik dövründə pik nöqtəyə çatır.13-14 yaşlarında başlayır,17-21 yaşlarında bitir.          

Qızlarda 11-13 yaş                                                    

  Oğlanlarda 13-15 yaş                                      …

Ətraflı

Yorğun ayaqları necə rahatlaşdırmaq olar?

22-10-2016Vücudun bütün ağırlığı ayaqlara düşür. Təəssüflər olsun ki, ən az baxım edilən də elə ayaqlardır.                                     Üzümüzə makiyaj edib gözəlləşdiyimizi düşünürük lakin ayaqları sonuncu plana atırıq. Halbuki, yorğun ayaqlarla sağlam və gümrah görünmək olmur. Ayaqlara qulluq edilmədiyi halda şişlər yaranır, topuqlarda çatlar və müxtəlif infeksiyalar əmələ gəlir. Nəticədə isə dəri problemi ilə qarşı-qarşıya gələ bilərsiniz.                                                            …

Ətraflı

Nədən sevə bilmirik..? Elmi sübut!!!

22-10-2016

Həyat çətindir. Aşiq olmaq isə çox daha çətindir: Çünki iki fərqli zehnin ortaq nöqtədə görüşməsi, çox nadir baş verən bir haldır.

Günə yalnız başladığınız hər gün aynaya baxıb, "Mənim nəyim əksikdirki, əlim üzüm düzgündür, ağıllıda bir insanam. Niyə yalnızam?” kimi cümlərlər qurursunuzsa, bəlkə də bu həddindən çox ağıllı olmağınızla əlaqəli ola bilər. Elm adamları bu məsələni araşdırıblar.

Ağıllı insanlar həm öz hisslərini həm də qarşısınakının hisslərini analiz edərlər.

 

Onlar, məlumat…

Ətraflı

Körpələr üçün həkim seçimini necə edək?

22-10-2016

Bütün anaları bəlkə də, ən çox dilemada saxlayan nüans yeni doğulmuş körpə üçün həkim seçimi və həkimə göstəriş qrafikidir. Bu qrafikin sizə yardım edəcəyini düşünürük:
 I AY
1. Pediatr.
2. Nevropotoloq.
3. Uşaq ortopedi və ehtiyac varsa uşaq cərrarhı.
III AY
1. Nevropotoloq. 
2. Pediatr.
 VI AY 
1. Pediatr.
2. Nevropotoloq.
3. Oftalmoloq. (Göz həkimi) göz inkişafı bu ayda tamamlanır.
4. Otorinolarinqoloq. (LOR)
5. Kardioloq.

IX AY
1. Pediatr.
2. Uşaq stomatoloqu. Dişlərin çıxma inkişafı üzrə baxış.

 XII AY

Ətraflı

Utancaqlıq problemindən necə qurtulmalı?

20-10-2016

Tanımadığınız ya da yeni tanış olduğunuz insanlara qarşı utancaqsınızmı?
Bu suala cavabınız "bəli" isə, narahatçılığa əsas yoxdur. Çünki siz təmamən normal birisiniz.
Milli.Az pcc.az-a istinadən bildirir ki, araşdırmalara görə hər il xüsusilə qadınlar daha çox utancaqlıq problemi yaşayırlar.
Əgər yeni iş yerinizdə ayağa qalxıb özünüzü təqdim etməyiniz istəndiyində üzünüz qızarır, səsiniz titriyirsə, çoxluq içərisində danışmağınız lazım olduğu məqamlarda uzaq olmağa çalışırsınızsa, təəssüf ki, utancaqsınız. Ancaq "hər kəs ünsiyyətcil, danışqan olmaq…

Ətraflı

Xaşimoto zobu (autoimmun tireoidit)

19-10-2016
Autoimmun tireoidit və ya Xaşimoto xəstəliyi kifayət qədər yayılmış qalxanvari vəzi xəstəliyidir. 
İlk dəfə bu xəstəliyi yapon həkimi Xaşimoto aşkar edib. 
Xaşimoto xəstəliyi qalxanvari vəzinin və həmçinin immun sisteminin xroniki xəstəliyidir. Xəstəlik qadınlarda daha tez-tez inkişaf edir. 
Xaşimoto xəstəliyi zamanı xəstənin immun sistemi öz sağlam qalxanvari vəzi hüceyrələrini (bu hüceyrələr \"tireositlər\" adlandırılır) \"yad\" hüceyrələr kimi qəbul edərək onları məhv etməyə başlayır. 
İlkin mərhələlərdə xəstəlik s…

Ətraflı

Hamiləlik vaxtı həkimə baş çəkmə vaxtları

19-10-2016

İlk baş çəkmə mümkün qədər tez – hamiləliyin ilk əlamətləri (aybaşının gecikməsi, ürəkbulanma, ağız suyunun ifrazının artması, qoxulara reaksiya, yuxululuq və s.) yaranan zaman olmalıdır. Bu vacibdir, beləki, hamiləliyin 12 həftəsində artıq hamilə qadın müayinə olunmalı, onun hansı risk qrupuna aid olub-olmaması müəyyən olunmalı, gələcək müşahidə planı tərtib olunmalı və ağır somatik xəstəliklərin yer alması şəraitində hamiləliyin saxlanmasının məqsədəuyğunluğu həll olunmalıdır. Hamilə qadınların hamiləliyin fizioloci gedişi zamanı planlı həkimə baş çəkmə vaxtları: - 20 həfətəyə qədər ayda…

Ətraflı

Qızların ilk "sevgilisi"- ataları

19-10-2016

Qızın atasıyla qurduğu əlaqə, onun qarşı cinslə olan, yoldaşıyla, müdiriylə, yoldaşlarıyla quracağı əlaqəni də təyin edər.
Qız uşağı atayla birlikdə kişi cinsini və kişilərin dünyasını öyrənər.Gələcəkdə kişilərə dair edəcəyi ümumiləşdirmələrin məlumatına atası sayəsində çatar. Qız uşaqları daha altı aylıqkən atalarının səsinə və toxunuşlarına anasından daha fərqli reaksiya verməkdədir. Yəni atanı qəbul etməkdə və ayırt etməkdədir. Ata eynilə ana kimi uşağın həm psixososiyal həm psixoseksual həm də zehni inkişafında rol oynayar. Psixoseksual qaydaya görə qız uşaqlar 3…

Ətraflı

Həyatımı yenidən yaşaya bilsəydim əgər...

19-10-2016

 

Xərçəng xəstəliyindən vəfat etmiş, amerikalı yazıçı Erma Bombeck ölümündən əvvəl bunları qələmə almışdır.

Həyatımı yenidən yaşaya bilsəydim əgər;
Xəstəykən yatağa girər istirahət edərdim.
Mən olmadığım zaman hər şey pisə gedəcək deyə düşünməzdim... Gül şəklindəki çəhrayı şamı saxlamaz yandırardım.
Daha az danışar, amma daha çox dinlərdim...
Yerlər çirklənsə, masa örtüm ləkələnsə belə daha çox dostlarımı axşam yeməyinə dəvət edərdim...
Qonaq otağında televizora baxarkən, popcorn yeyər. Yer…

Ətraflı

Uşaqlara məsuliyyet hissinin aşılanması və bunun zəruriliyi.

18-10-2016

"Məsuliyyetli olmalısan"," məsuliyyetli olsan bacararsan" .Bu ve bu kimi ifadələrlə hər birimiz tez-tez rastlaşırıq ,ən əsas da bir işə başlayarkən ilk olaraq bu mövuda təlimatlandırılırıq.Bəs məsuliyyet       deyə adlandırdığımız bu hiss bu ifadə hansı mənanı kəsb edir?

Öncəliklə məsuliyyət hissi əxlaqi hisslərdən biridir və bir insan şəxsiyyeti üçün çox önəmlidir.Məsuliyyət hissi qüdrətli əxlaqi qüvvədir.

Biz psixologiyanın tələblərinə uyğun olaraq bir insanı fərd və şəxsiyyət kimi xarakterizə edə bilərik.Hansi ki, fə…

Ətraflı

UŞAQLARDA NİTQ NECƏ İNKİŞAF EDİR VƏ HANSI ÇƏTİNLİKLƏR YARANA BİLƏR

18-10-2016

Uşaqlar dünyaya gəldiyi gündən etibarən ətrafdakı insanların səsini eşidir.Onları gülüşü,sevinci,kədəri uşağa təsir etməyə başlayır.Bəs necə olur ki, heç bir hazırlığa getmədən uşaq danışmağa başlayır? Hərfləri əlimizdən tutub kömək edərək bizi öyrədirlər. Bəs danışıq, onu necə öyrənirik?                          2 aylıqdan başlayaraq körpədə nitq səslərinin teleffüzü başlayır. 3aylıq körpə onu səsləyən adami gözləri ilə axtarmağa başlayır. 3-4 aylıqda isə körpənin  çıxardığı səslər çoxsaylı və aydın olur. 5 aylıq körpə yaşlıların ona münasibətini  mehribançılığını, kobudluğunu müəyyən edə…

Ətraflı

BACARIQSIZ İNSAN YOXDUR.!

18-10-2016

Hər hansı bir işin uğursuz neticələnməsinin, müvəffəqiyyətsizliyin əsas səbəblərindən biri də insanın bacara bilməmə qorxusudur.Əslində bu hiss çox böyük bir qüvvədir.Belə ki,insanı müəyyən bir işin astanasındaykən,bacara biləcəyi halda belə həmin işdən dərhal uzaqlaşmağa vadar edə bilər.Odur ki,özümüzü bu hissin əsiri etməməliyik.Önəmli olan insanın öz gücünə,bacarığına inanmasıdır.                                                                             Həyatda bacarıqsız insan yoxd…

Ətraflı

View older posts »